Sisekorra reeglid

Sisekorrareeglid Edu Bowlingus

Üldsätted

1. EduKeskuse Bowlingsaal (SAAL) on avatud: T – N  kell 15.00-23.00; R kell 15.00-24.00; L kell 12.00-24.00 ja P kell 12.00-21.00. Toitu (külmlaud) saab Bowlingusaali baaris tellida Põlva Kaubamaja Kohviku menüüvaliku alusel ja ettetellimise (kolm päeva) korras. Valik on välja toodud ka kodulehel www.edubowling.eu .
2. SAALI külastamisel peab külastaja tutvuma "sisekorra eeskirjadega" ja "Käitumisreeglitega mängutsoonis" ning loomulikult nendest ka kinni pidama. Nimetatud reeglite rikkumise korral on Teenindajal õigus paluda külastajal lahkuda.
3. Järjekorra olemasolu korral uut makset täiendavale mänguajale vastu ei võeta.
4. Peale bowlingu või piljardi mängu lõppemist peab külastaja tagastama Teenindajale laenutatud inventari.
5. Tellimuste täitmise tähtajad sõltuvad külastajate arvust SAALIS.
6. Külastaja on kohustatud täitma SAALI juhataja ja teenindajate juhtnööre.
7. Üleriideid (asuvad saalis erinevatel riidenagidel) hoiab ja valvab klient omal riisikol, nende kaotsimineku korral ettevõte ei vastuta
8. Bowlingu mängimisel on külastaja kohustatud kasutama spetsiaalseid jalatseid, mis on saadaval teenindusletis või on külastajal endal kaasa võetud. Sisenemine bowlingu mängutsooni ilma vahetusjalatsita on kategooriliselt keelatud. Selle reegli eiramisel on külastaja kohustatud tasuma trahvi 35 EUR. Saalist bowlingusussidega väljumise korral TRAHV 25 EUR.

Sissepääs bowlingusaali ja seal viibimine.

1. Saalis kehtib nn. Face Control (individuaalne töötajapoolne kontroll) põhimõte, s.t. teenindaja võib keelduda iga inimese teenindamisest põhjust selgitamata juhul, kui ta leiab, et külastaja võib kujutada endast ohtu iseendale, teistele külastajatele või teenindavale personalile.
2. Teenindajal on õigus kontrollida klubisse sisenevat külastajat, kas sellel ei ole kaasas lubamatuid esemeid.
3. Bowlingsaali ei lubata inimesi määrdunud riietuses, samuti inimesi, kes on alkoholi joobes või on tarvitanud narkootilisi aineid.
4. Külastajatel vanuses alla 18 eluaastat on lubatud viibida SAALIS kuni kella 23.00.  Peale 23.00 võivad alla 18 aastased isikud viibida SAALIS ainult koos  täiskasvanutega ja nende personaalsel vastutusel.
5. Peale SAALI sulgemist on Teenindajal õigus nõuda külastajate lahkumist SAALI ruumidest.


Külastaja personaalne vastutus

1. SAALI külastamisel palume mitte jätta oma riideid ilma järelvalveta. Kaotsi läinud riiete ja hinnaliste esemete eest administratsioon ei vastuta. Samuti ei vastuta administratsioon SAALI jäetud hinnaliste esemete eest.
2. Külastajatel on personaalne vastutus oma tervise eest. SAAL ei vastuta kahju eest, mis on seotud tervise halvenemisega, kui külastajal on meditsiiniline vastunäidustus füüsilisele koormusele või, kui tervise kahjustus tekkis seoses bowlingu mängureeglite eiramisega.
3. SAALI külastajad kannavad materiaalset vastutust SAALI seadmete, inventari, mööbli ja nõude kaotsimineku või rikkumise eest ja on kohustatud korvama kahju vastavalt faktilisele kahjusummale. SAALI rikutud, lõhutud, või „kadunud“ nõude eest on Teenindajal õigus nõuda süüdlaselt sisse eseme kolmekordne maksumus.
4. SAAL ei vastuta kahju eest, mida SAALIS külastajate varale või tervisele on tekitanud kolmandad isikud oma seadusevastase tegevusega.

Keelatud on:

1. Suitsetada SAALI ruumides.
2. Häirida teenindavat personali ja segada neid nende töös.
3. Häirida teisi bowlingusaali külastajaid.
4. Tuua kaasa ja tarvitada SAALI ruumides omi alkohoolseid ja muid jooke, samuti toidu- ja narkootilisi aineid. Trahv 70 EUR.
5. Bowlingusaalis oleva klaaslaua lõhkumine. Trahv 200 EUR.
6. Istuda piljardi laudadel. Trahv 10 EUR.
7. Piljardilaudade määrimine tahtlikult või kogemata. Trahv 70 EUR.
8. Piljardilaua lina lõhkumine. Trahv 350 EUR.
9. Tuua SAALI kaasa tuli-, gaasi- ja külmrelvi, samuti mitmesuguseid torke- ja lõikeesemeid ning plahvatusohtlikke aineid.
10. Viibida SAALI ruumides tugevas alkohoolses joobes.
11. Liikuda SAALI ruumides üleriietes.
12. Teha SAALI personalile mittetäidetavaid ja ebasündsaid ettepanekuid. Neid alandada ja häbistada.
13. Siseneda mängutsooni ilma spetsiaalsete jalanõudeta, st. välisjalanõudega.
14. Väljuda tänavale laenutatud bowlingusussides. Suitsetama minekuks on võimaldatud sinised jalatsikatted.


Mängutsoonis on keelatud:

1. Visata palli, kui keeglikoguja on allalastud asendis – see toob endaga kaasa seadmete rikke.
2. Visata palli valgustamata rajale.
3. Viibida hoovõtualas jookide või toitudega.
4. Ületada hoovõturaja lõppjoont.
5. Visata ühele rajale kaks palli üheaegselt
6. Viibida hoovõturajal mitmekesi korraga
7. Sooritada viset, kui:
raja kõrvalrennides on palle, keegleid või muid esemeid;
toimuvad raja hooldustööd;
rajal on ilmnenud rikked;
personal on hoiatanud ajutisest seisakust rajal;
rada ei ole sisselülitatud (monitorid väljalülitatud, keeglid valgustamata);
rajal juba veereb pall
8. Jätkata 10-ndas mänguvoorus (setis) ülesjäänud keeglite viskeid peale kolmandat viset.
9. Visata palli kiiremini kui 35 km/h (ekraanilt pole võimalik pärast nii kiire heite tegemist kiirust enam lugeda).
* Kui eelnevate nõudmiste mittetäitmine tõi kaasa seadmete purunemise, siis on külastaja kohustatud kandma rikkest johtuvad kahjud täies mahus ja mängu eest ettemakstud summat ei tagastata.

Tagasiside


Palume külastajaid viivitamatult informeerida SAALI juhatajat või hetkel töötavat teenindajat või Põlva Tarbijate Ühistu juhtkonda juhul, kui:
ilmnesid ettenägematud olukorrad;
ilmnesid seadmete rikked;
ilmnesid muud avariid, intsidendid SAALI territooriumil;
ilmnesid mingid puudused SAALI töös, mida personal saanuks likvideerida.
Ilmnenud puudustest, riketest ja omapoolsetest ettepanekutest võivad külastajad teha sissekande Põlva Tarbijate Ühistu kodulehel kontaktide veerus „Tagasiside“ lingi all.
SEEJUURES JÄTKE KINDLASTI OMA NIMI JA KONTAKT TELEFON, ET JUHTKOND SAAKS PROBLEEMI TÄPSUSTAMISEKS TEIEGA ÜHENDUST.

Informatiivsed tähelepanekud ja küsimused SAALI töös palume lähetada: edubowling@edubowling.eu

EDU JA MEELDIVAID ELAMUSI KÕIGILE KÜLASTAJATELE MEIE EDU KESKUSE BOWLINGUSAALIS!

Põlva Tarbijate Ühistu juhatus